Ilmaan Oromoo Biyya Sa’uud Arabiyaa Keeysatti Gidirfamaa Jiruu Jedhuu Diyadha

Ilmaan Oromoo biyya Sa’uud Arabiyaa keeysatti gidirfamaa turan ammallee gidiraan itti hammaachaa jiraachuu himanii jiran.

Akka namni nuti dubbifne kun himutti ilmaan oromoo kumaatamaan lakkaawaman mana hidhaa biyya Suudii keeysatti sarbaminsi mirgoota namoomaa kan irratti gaggeeyfamaa jiru yommuu tahu mootummaan Itoophiyaas tahee kan suudii dhimma gidirfamuu lammiilee kanneenii irratti tibbana humaa akka hin jahin dubbata.

Namoonni hidhaman mana hidhaa lafa qabbanaawaa keeysatti uffataan alatti kan hidhamanii fi wanta nyaatan dabalatee wanti dhugamuus kennamaafi akka hin jirre ifoomsan

Kana malees namoonni hin hidhamin biroo guyya guyyaan hidhamaa kan jiraniifi mana dhiphoo tokko keeysatti namoota hedduu walitti guuruun namoonni hedduun dhukkuboota adda addaaf saaxilamuun moggatti kanneen du’an jiraachuus maddeen gabaasanii jiran.

Haaluma kanaan ilmaan Oromoo hidhaman kanneen mana hidhaa keeysatti irra hedduun isaanii yeroo ammaa walitti heddummachuurraa kan kahe dhukkuboota adda addaaf saaxilamanii kan jiraniifi namoonni dhukkubsatan yaala fayya argachaa akka hin jirre qulqulleeyfannee jirra.

Kanarraa kahuun lammiileen oromoo mana hidhaa Suudii jiran yeroo ammaa namoonni dhageeytii qabdaniis tahee namni Oromoo taatan haalli nuti keeysa jirru haalaan yaachisaa waan taheef sagalee nuuf tahuun dirqama Oromummaa bahadhaa jechuun dhaamsa dabarfatanii jiran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *