Pirizidaantiin Mootummaa Naannoo Tigraayi Dr Dabre Tsion Waarani Kenya Yeroo Jalqabaf Mana Maree Nanichaaf Gabasaa Dhihesseaniru Jedhuu

Pirizidaantiin mootummaa naannoo Tigraayi Dr dabre tsion Gabremikaayil waaraana baatii saddeetii  booda yeroo jalqabaaf mana maree naannichaaf gaabasa dhiheessaniiruu.

Humni bilisa baasaa uummata Tigraayi TPLf jijjirama sirnaa mootummaan federaalaa gareen fiinxaleeyyii Amaaraan durfamee taasisaa jiru mormuun wal dhabdee waggoota lamaa booda mootummaa feferaalaa waliin wal waraananiiru .

manni maree naannoo Tigraayii goolamsa baatii sadddeetii booda dhimma naannichaa irratti guyyaa har’aa marii geggeesse jira.

Mana marichaaf gabaasa baatii saddeetii fi karoora isaanii fuulduraa kan dhiheessan pirizidaantiin mootummaa naannoo Tigraayi Dr Dabre tsion Gabremikaayil , wal waraansa naannichatti geggeeffameen miidhaa uummata  naannichaa  irra gahe ibsaniiruu

Dr dabre tsion akka jedhanitti, diinonni keenya kaartaan Tigraayi dachee irraa akka badduuf , uummati tigraayi wal horee akka hin baayyanneef, weerartoonni gocha seexanummaa nurratti raawwataniiru jedhaniiru.

Kanaan dura ,dhaabbileen mirga namoomaa fi biyyoonni mirgoota dhala namaaf falman gabaasaalee baasaa turaniin naannichatti gochi farra namoomaa raammatamuu fi gochi daguuggaa sanyii uummata naanichaa irratti loltoota Federaalaa fi Ertiriyaatiin raawwatamuu ibsaa turaniiru.

Mootummaan federaalaa , naannoo Amaaraa fi Ertiriyaan gocha farra namummaa addunyaa rifaasise nurratti raawwataniiru, rasaasaan ummata keenya ajjeesaniiru, xiin_ sammuu fi miira uummata keenyaas gara jabinaan cabsaniiru jechuun  ibsaniiru.

Dr Debre tsion tti dabaluun , weerartoonni nananoo keenya weeraran  qabeenya uummataaa fi mootummaa waggoota 30f horanne buufatee misoomaa fi qabeenyawwan dhabbataa gubaniiru, diiganiiru, barbadeessaaniiru, kaan immoo saamaniiru jechuun miseensota mana mareef  ibsaniiru.
Dhiigi uummata keenyaa tolatti dhangala’ee hin hafu kan jedhan pirizidaantiin naannoo Tigraayi, naannoon tigraayi fi uummati Tigraayi tokkummaa isaaniitiin diinota isaa ofirraa qolachaa ni jiraata hechuun uumata naannichaa abdachiisaniiru.

Mootummaan naannoon Amaaraa fi Waraanni Ertiriyaa qabeenya naannichaa saamuu irra deddeebiin kan dubbatan Dr Dabretison , qabeenyi uummata keenyaa saamame akka deebi’u ni gaafannaa jedhanii, uummata naanichaatiifis beenyaan akka kaffalamu ni taasisna jedhaniru.

Naannoo Tigraayitti humnootni waraanaa Ertiriyaa fi Milishoonni naannoo Amaaraa qabeenya lammiilee saamuun kan fudhatan oggaa ta’u , loltoonni ertiriyaa konkolaattotaa fi maashinaroota kumaataamaan gara Asamaraa geessuun isaanii miidiyaaleee gurguddoo idil Aduunyaan gabafamaa tureera.

Gama biraatiin , Yeroo darbe muummeen ministeeraa Abiyyi  Ahmad haasawa taasisaniin,  yeroo ammaa kana magaalaan maqalee saabinsi isheen qabdu  akka durii miti, yoo xinnaate bashaashaa waliin wal qixxeessineerra jechuun isaanii ni yaadatamaa .

Pirizidaantiin mootummaa nannoo Tigraayi dr Dabre tsion waggaa tokko dura filannoo naannichatti  geggeeffameen irra deebiin fialatamanii mana maree naannichaan muudamuun isaanii ni yaadatama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *