Nannawaa Finfinnee Burraayyuu Ganda gafaarsaa Dirqamaan gara waranatii erga Jiraachuun Dhagamee

Nannawaa Finfinnee burraayyuu ganda gafaarsaa dafqaan bultoota dirqamaan gara addaa waraanatti ergaa jiraachuu namnii poolisii irkaa miliqee bahee tokkoo himee


Akka namnii soda nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka dhahamuu hin feene jedhutti dafqaan bultoota galii gadii aanaa warshaa garagaraa keessaa hojjeetanif namoota dhuunfaa bira hojjii guyyaa hojjechuun jiraatan dirqamaan qabuun gama adda waraanatti ergaa jiruu jedhu nama gama waraanatti makameef lafaa fi qarshii kenninaaf jechuun hojii gowwomsaa hojjetaa jiru jedhanii
Yeroo amma kana immoo hojjii dhaabdootafi mootummaan qarshii guddaa ramadee hojii kennaaf kanaaf galmahaa jechuun beeksiisaa garagaraa maxxaansaan jirani tooftaa ittiin dargagoota qabanii adda waraanatti erguuf kan kaayyefateedha jedhanii
Gama biraan adoolleessaa 28 bara 2013 hiriiraa balaaleffaannaa jedhuun namoota mana irraa deemuun galmeessaa dirqisiisaa jiru jedhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *