Mootumman Itiophiya Maatii Dargagoota Dirqisisuun Ijolle Keessan Rayya Ittisati Kenna Jechuun Rakkisa Jiruu

Mootummaan Itoophiyaa maatii dargaggootaa dirqisiisuun ijoollee keessan raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jechuun rakkisaa jiraachuin dhaga’ame

Mootummaan abbaa hirree Itoophiyaa , ijoollee umuriin isaanii waraanaaf hin geenye abbaaf haadha doorsisuun , yoo ilma ykn intala keessan raayyaa ittisa biyyaaf hin kennine ilmaan keessanis ni hiina jechuun maatiin otoo hin jaallatin ilmaan isaanii dabarsanii kennaa kiraachuun dhaga’ame.

MootummaanbItoophiyaa wal waraansa naannoo oromiyaa fi Tigraayi waliin taasiseen loltoota kumaatama kan dhabe oggaa ta’u, heedduun isaanii immoo garee tpkfn booji’amuun , kaan immoo nadaa’uun kisaaraanl guddaan isa mufatee jira.
Mootummaan garee nyaaphaa kun , uummta hiyyeessa doirsisuun ilma kee kenni yoo diddee ni hidhamta jechuun maatiin otoo hin jaallatin akka waan waan fedha isaan kenneetti fuula kaameraa dura dhabbisuun ilma isaa kennisaa jiru.Sochiin saamicha ijoollee kun naannoo oromiyaatti keessumaa immoo bahaa iron yaatti heedduminaan raawwatamaa jira.

Akka maddi keenya ilnuuf eeretti godinaalee aarsii, harargee , baalee fi akkasumas bakkoota garagaraatti oroniyaan ilmaan ishee garee nyaaphaa pptiin saamamaa jirti.

Biyya xiqqoo beelaa fi godaansaan addunyaa irratti beekamtu Ertiriyaa moodela kan godhate Gurbaan bashaashaatti dhalate Abiyyi Ahmad, akkuma mooticha abbaa hirree Isaayaas Afuwarqii ijoollewwaan xiziqqoo humnaan waraanatti guuraa jira.

Oromoon ilma isaa eebbisee raayyaa ittisa biyyaaf kenne jechuun oduu sobaa afarsaa kan jiran tuuti mootummaa maafiaa bilxiginnaa oromiyaa , ilmaan sabaa humnaan abbaa fi haadha dorsisuun irraa fuudhuun mooraatti naqanii afaan qawween eegsisaa jiru.

Umurii isaa waggaa torbaatti nugusa kan ta’e Abiyyi Ahmad , seera convention waraanaa cabsuun daa’imman umurii waggaa 18 gadii waranaaf leenjisaa jira.

Torban darbe tumsa ristii deebifannaaf gara daangaa Amaaraa kan ergaman miseensonni poolisii oromiyaa , yeroo sa’a 48 hin guutne gidduutti , loltoota tplf’n simatamanii barbada’aniiru.
Mootummaan dargii akkuma bilxiginnaan kaleessa marfata gubbaatti hiriira taasiste, koroneel Mangistuunis durreedha sanatti ሁሉም ወደ ጦር ግንባር jechuun namootni hunduu gara adda waraanaa akka deeman ajajuun ofiimmoo karaa zimbaawuwee kotte na baasi hedhani.

Sirna dargii moo Kan minilik deebisuufiyyii daandiin kan harkaa bade Abiyyi Ahmad , kufaatiin isaa dhihaachuu kan mullisu gocha waggaa 30 dura raawwatamaa ture irra deebi’uun maatiin ilmaan isaanii otoo hin jaallatin sodaachifamanii kennuu isaaniiti.

Kaameraa boodaan afaan qawwee itti qabuun ilmaan keessan eebbisaa ergaa jechaa kan jiru mootummaan Itooohiyaa , dargargoonni akka hin miliqneef loltootaan eegsisaa jiracaahuu maddi nu gahe ni mirkaneessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *