Wallagga Bahaa keessaatti dargaggoon Oromoo ajjeefamee maatiin akka gadda hin teenye dhorkamaan

***Wallagga Bahaa keessaatti dargaggoon Oromoo ajjeefamee maatiin akka gadda hin teenye dhorkamaan

Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa keessatti dargaggoon Oromoo Shanllamuu Milkeessaa jedhamu tibba kana rasaasa waraana mootummaan ajjeefamee maatiin isaa aanaa Waamaa Hagaloo keessa jiraatan akka gadda hin teenye dhorkamuu isaanii odeeffannee

Maatii dargaggoo kanaan alattis hawwaasni aanaa Waamaa Hagaloo kanneen qe’ee dargaggoo kanaa ta’an akka maatii isaa deemanii hin jajjabeessine waraanniif qaamoleen mootummaa ugguruu isaanii himan.

Wayiita ammaa naannichatti qaamoleen mootummaa goolii jabaa kaasuudhaan akka uummatni hin daldalanne, akka hin qotanne dhorkuun shororkaa guddaa uummata irraan gahaa jiraachuu Keelloon mirkaneeffateera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *