Seennaa Artst Hacaluu Hundessa Meqaan Kessantuu Bekaa

seenaaa artist haacaaluu hundeessaa boonsaa fi haadha isaa aadde guddattuu horaa irraa bara 1976 naannoo oromiyaa shawaa lixaa magaalaa anbootti dhalate haacaaluun obboleewwan 9 kan qabu yoo ta.u maatii isaatiif mucaa arfaffaa Ture artist haacaaluu

ujoollummaa isaatii kaasee quuqama sabaa kan qabuufi gara laaffessa akka ture hiriyoonni isaa ni dubbatu haaluma kanaan bara 1995 Mana barnootaa

itti baratu keessatti cunqursaa fi roorroo ummatta oromoo iraa gayaa jiru ifatti mormuufi falmuu eegale kanummarraa ka.uun artist haacaaluun sochii barattoota mana barnootaa inni itti baratu cimee itti

fuufeen wol qabatee umrii isaa ganna 17tti humnoota moottummaatiin qabmee hiriyoota isaa 14 wojji garchallee anbotti hidhame qabsoofi falmiin artist haacaaluu karchallee anbottis hin dhaabanne namoota hidhaa turan geerarsaan bohaarsuu qabsoo oromootti akka cichan barsiisuu cimsee itti fuufe kanarraa ka.uun himata bulchiinsi mana hidhaa anbo karchallee irratti

baneen ganna 5 hidhame artis haacaaluun kanaanis osuu hin jilbbiiffatin karaa garagaraan qabsoo sabasaa utubuu cimsee itti fuufe karchallee anboo keessa taa.ee xalayaa hiriyoota isaatii barreesseen akkan jedhe ani hin hidhamne eddoo qabsoo kootii jijjiiradhe malee jechuun xalayaa bareedduu qabsoo oromoo tiif nama kakaasan barreesse kutaa 2ffaan itti fuufa na hordofaa

seenaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *