Oduu Ammee Breaking news Addi Bilisummaa Sidaamaa Mootummaa Itoophiyaa Ballessuu Qabnaa jedhe

Oduu Ammee Breaking news

Addi bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa mootummaa Itoophiyaa waraanuuf garee mootummaa Itoophiyaa haleelaa jiran TDF fi WBO’tti makamuu beeksise.

Addichi ibsa baaseen Itoophiyaan biyya diigamte ta’uu ishee ibsuun rakkoon biyyattii diige garuu ijaarsa yaada dogoggoraa mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiru uumeenii jedheera.

biyyattiin kufaa jiraachuu sirriitti kan amane addi bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa , caasaan  mootummaa Itoophiyaas saffisuma biyattiin kufaa  jirtuun diigamaa jiraa jedheera.

Mootummaan  Itoophiyaa amma biyyattii diigaa jiru , sirna Haadaawwwii ijaaruuf jecha saboota  akka Tigree , oromoo , Agaw ,Qimaant, Gumuz irratti yakkoota waraanaa fi yakkoota namoomaa rawwachaa jiraa, kana immoo callifnee hin ilaalluu jedheera.

Waggoota Sadan darban keessatti mootummaan Itoophiyaa uummattoota Somaalee, Sidaamaa fi Wolaayittaa irratti yakka wal fakkaataa raawwachuu isaa kan kan yaadachiise addi bilisummaa Sidaamaa , dhaabbileen federaalawaa ta’aan tokkummaadhaan dhaabbachuun murteessaadhaa jedheera.

Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun biyyattiif waraana malee nageenya hin yaadu kan jedhe addichi, mootummaa farra waliin jireenya uummataa ta’e kana fonqolchuuf waliif tumsuun dirqamaa jedheera.humnootiin federaalawaan yoo tokkomne garee xiqqoon Haadaawwii  Abiyyi Ahmad nuun morkachuu hin danda’anii salphaadhumatti kuffisuu dandeenyaa jedheera Addi bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa .

Mootummaan Itoophiyaa dantaa biyyaa hin qabne Kutaalee biyyattii hundatti wal waraansa  sabootaa ( civil war ) uumuuf tattaaffachaa jira. Akka fakkeenyaatti haaleellaan sanyummaa dubbattoota afaan Tigree irratti raawwatamaa jiru fakkeenya kanaati.

Mootummaan Itoophiyaa ijaarsa sirna qeenxummaa milkeessuuf saboota sirnicha morman irrattii haleellaa banuu kan eegale piroppogaandaa siyaasa jibbaa hafarsuun sabootni biyyatti akka waliif hin dirmanneef gidduu isaaniitti jibba facaasuun ture.

Yoo tokkomne waanti nu  dura dhaabbatu hin jiru kan jedhe addi bilisummaa biyyoolesaa Sidaamaa shira mootummaa Itoophiyaa kanaaf falli jiru walii galtee waraanni Ittisa Tigraay TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo WBOn taasisanitti makamuun jabeessuudhaa jedheera.

Erga waraanni bilisummaa oromoo fi waraanni ittisa Tigraay tumsa waraanaa waliif gochuuf walii galtee taasisanii booda qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa  waan qabani gadi dhiisan  wallaaluun watwaataa jiru.

Cittoo irratti fanxoo , akkuma jedhan yeroo kaadiroonni mootummaa Itoophiyaa naasuu keessa jiranitti murtoon adda bilisummaa biyyooleessa Sidaamaa kun  mataa bowwuu hin fayyinee fi aduun warra PP daran dukkanaa’uu mullisaa jedhame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *