iccitii bilbila keessanii kan ittiin lock gootan App ajaa’iba

Bilbila keessan suuraa mataa keessaniin cufuu dandeessu, Suuraa jaallattan keypad password ykn pattern lock screen irratti saagi. Money Locker iccitii bilbila keessanii eeguu danda’a, Namni kamiyyuu passcode ykn pattern sirrii malee bilbila keessan keessa seenuu hin danda’u

Amaloota Appiin kun qabu:

 1. Deeggarsa Lock screen pattern,Lock screen keypad,photo pattern lock screen,photo password lock screen fi Wave photo lock screen,Akkaataa locker adda addaa baay’eedha,akka barbaaddetti akkaataa iskiriinii qulfii kee jijjiiruu dandeessa
 2. Simulate the 3D Falling money effect,Biliin doolaaraa qilleensa keessa balali’aa jira
 3. Dambalii bishaanii backgroud iskiriinii qulfii irratti saaguu,3D bishaan ripple effect locker irratti
 4. Nageenya qulfiidhaaf karaa keypad lock screen jecha icciitii pin saaguu deeggaru.
 5. Deeggarsa Wallpapers babbareedoo hedduudhaan duubbee lock screen jijjiiruu
 6. Beeksisa agarsiisaa kan akka ergaa hin dubbifamne ,mail hin dubbifamne,bilbila darbee fi kkf lock screen keessatti deeggaru.
 7. Deeggarsa Slider lock screen,Agarsiisi widget iskiriinii qulfii irratti, sochii qaamaa yeroo unlock screen banamu
 8. Halluu barruu,hanga barruu fi qubee barruu jijjiiri
 9. Nageenya bilbila keessanii guddisuuf random keypad ykn password deeggaru
 10. Deeggarsa Giddugala to’annoo,wifi to’achuu,ifa,sagalee fi bluetooth fi saffisaan ibsaa flash fi kaameraa qulfii iskiriinii irraa banuun.
 11. Locker irratti Music Control deeggaru Kun Money lock screen meeshaalee haaraa irratti qoratameera,Meeshaan keessan yoo hin deeggaramne nu qunnamaa.
  Locker kun guutummaatti bilisa,kanaaf buufadhaa qarshii doolaaraa samii irratti kufaa jirutti gammadaa,Dabalataanis yoo dhuguma application kana jaallattan hiriyoota keessaniif share godhaa,Galatoomaa!

ABOUT THIS APP

140+ HD money wallpapers for your lock screen. Count money to unlock.

Money wallpapers
50+ currencies: United States dollar, Euro, Japanese yen, British pound…
140+ HD money wallpapers
Weekly update
Set HD money image as lock screen wallpaper
Money wallpaper lock screen

Count money to unlock
Realistic money counting animation
Curl any corner of the money
Curl the money in any direction
Realistic flying money, falling money and money rain animations

Intruder Selfie
Snap a secret photo when intruder enters wrong PINs
Send intruder photo directly in your email inbox
Show intruder notification on unlock
Money Lock Screen is a unique intruder selfie lock screen

PIN
Count money to show PIN keypad, enter PIN to unlock
4~8-digit PINs
Money Lock Screen is a secure PIN lock screen

Misc
Switch between day and night mode or light and dark mode
Lock notification bar, disable notification panel from being pulled down
Set your favorite ringtones as lock and unlock sounds

As tuqaa bufaadha DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *