Gareen bilisa baasaa uummata Tigraayi  Tplf magaalota heedduu naannoo amaaraa oggaa qabatu ,  magaalaa waldiyaa irratti  haleellaa raawwachuunis himamee jira

Gareen bilisa baasaa uummata Tigraayi  Tplf magaalota heedduu naannoo amaaraa oggaa qabatu ,  magaalaa waldiyaa irratti  haleellaa raawwachuunis himamee jira.

Gareen tplf erga olaantummaa waraanaa loltoota mootummaa feferaala  fi naannoo Amaaraa irratti fudhatee booda daangaa naannoo amaaraa cabse seenuun magaalota heedduu too’annoo isaa jala oolchuun isaa ni yaadatama.  

Gareen kun waraana isaa TDF ‘n bifa haaraa ta’een ijaaruun haleellawwan jajjaboo loltoota mootummaa federaalaa fi naannolee irratti raawwachuun adeemsa naannoo amaaraa too’achuu isaa itti fufeeera.

Haaluma kanaan waraanni Tigraayi TDF guyyaa har’aa magaalaa saqoxaa fi Nifaas maawucoo  too’achuun isaanii gabaafamee jira. Magaalaan saqoxaa bakka loltoonni mootummaa fi naannoolee buufatanii turan oggaa ta’u , haaleellaa waraanni tigraay kaleessa halkan irraa kaasee isaan irratti fudhateen barbadaa’uu isaaniitu himame.

Akka gareen TPLF ibsetti, magaalaa woretaa too’achuufis dhihaachuu ibsaniiru . magaalaan woretaa daandii Magalaa Gonderii fi BaahirDaar wal quunnamsiisuudha. Kanaafis gareen kun daandii kana yoo qabate bakka istiraateejii waraanaa isa olaanaa harka isaa keessa galfate jechuun beektonni saayinsii waraanaa ibsaa jiru.

Gama biraatiin loltoonni tplf meeshaalee gurguddoo fayyadamuun magaalaa waldiyaa haleeluu isaanii kantiibaan magaalaa Waldiyaa fi dubbi himaan mootummaa nannoo Amaaraa ibsaniiru.

Dubbi himaan mootummaa naannoo amaaraa  obbo Gizaachawoon akka jedhanitti gareen tplf kaleessa galgala irraa kaasee hanga guyyaa har’aatti meeshaalee gurguddoodhaan magaalaa waldiyaa kan haleelaa jiruu fi haleellaa raawwateenis Istaadiyeemii magaalaa waldiyaa dabalatee buufataalee misoomaa heedduu fi namoota irraan miidhaa ga’uu ibseera.

Akka odeeffannoo naannoo amaaraa irraa argannetti loltoonni naannoo amaaraa fi milishoonni naannoo amaaraa bifa haaraan qindaa’uun daangaarra geeffaman wal waraansa garee tplf waliin taasisaniin heedduun isaanii barbadaa’uu fi kanneen biroo immoo waraanichi humna isaanii ol ta’uun harka kennnachaa jiraachuutu himame.

Mootummaan federaalaa fi naannoo Amaaraa maqaa Itoohiyaa durii deebifna jedhuun biyyatti gara wal waraansa waliiniitti geessuun Itoophiyaadhuma ishee bututtuu har’aayyuu diigaa  jiru.

Gareen tplf wal waraansa taasisu naannoo isaa keessaa baasuun dachee naannoo amaaraa irratti taasisuun isaa Israateejii waraanaaf isa fayyadeera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *