Ameerkaan Finciltoonni TPLF Hambaalee Laalibalaaf Eegumsa akka Taasisan Gaafattee jiraachuun ifoomee jira.

Ameerkaan Finciltoonni TPLF Hambaalee Laalibalaaf Eegumsa akka Taasisan Gaafattee jiraachuun ifoomee jira.

Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Need Piraayis, “Humnoonni Tigraay Laaliibalaa akka to’annoo isaanii jala oolfatan gabaasaalee bahan irraa arginee jirra. TPLF hambaa seena qabeessa kanaaf eegumsa akka taasisuuf ni gaafanna,” jechuun ejjennoo mootummaa isaanii miidiyaaleetti himanii jiru.

Laaliibalaan hambaawwan seenaa UNESCO’tti galmaa’an keessaa tokko yoo ta’u iddoo Itoophiyaanotaan hedduu lellifamuudha.

Finciltoonni TPLF gara magaalaa Laaliibalaa kan bataskaanni seena qabeessa dhakaarraa bara durii tolfame itti argamu kana akka seenan Kamisa kaleeysaa beeksisanii jiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *