Afaanota kamiyyuu salphaatti dogoggora malee barreessuuf App ajaa’iba kanatti fayyadamaa

Afaanota isin barbachisu kamiyyuu salphaatti barreesuuf akkasumas nama afaan ykn qooqa isa hin beekne waliin haasa’uuf yoo barbaadan Appin Fyngeez keyboard kun dirqama isin barbachisaa daqiiqaa muraasa keessatti rakkoo tokko malee feetan Ingiliffaan feetan amhariifan feetan immoo Tigraay akkasumas afaan Arabic akka ajaa’ibati barreesu isin dandeessisa.

Ani yoo xiqqaate keyboard App kana waggaa 4 oliif itti fayyadameera Sababiin isammoo yeroon barbaadeeti English irra oromooti irra Amhara ti jijijjiiruun wanan itti fayyadamuuf hojii narraa salphisa! Appi kana argachuuf dhuma barreeffama kana irra dhaqa bakka download jedhu tuqa plahstore irra isin geessa achirraa install ni godhatu.

fyn ግዕዝ 2 Features
★ Four languages (Amharic, Tigrigna, Oromiffa & English)
★ Word Preditction
★ Emoji
★ Voice type for English
★ Add new words to user dictionary for next suggestion
★ Customization with many color themes
★ Theme maker
★ Four Geez Layouts (for Tigrigna and Amharic Keyboard)
★ Custom font changing
★ Customize-able Keyboard height

fyn ግዕዝ 2 supported Keyboards
Tigrigna Keyboard, Oromiffa Keyboard, Amharic Keyboard

Amharic Keyboard (fyn Geez), Tigrigna Keyboard, Afaan Oromoo keyboard, Ethiopian Keyboard, helps you write in Amharic, Tigrigna and Afaan Oromoo languges. FynGeez Amharic keyboard have word prediction and suggestion function for faster input.

FynGeez Amharic keyboard have many features that are exclusively available. FynGeez Amharic keyboard lets you customize you keyboard with color themes and even lets you create your own theme.

FynGeez Amharic keyboard contains 4 Geez layouts to choose from based on you previous typing experience. Fyn Geez Ethiopian keyboard is also capable of font changing. Fyn Geez Ethiopian keyboard is the best free Amharic (Ethiopian) keyboard available on Google play store.

As tuqaa DOWNLOAD godha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *